100% udziałów należy do Gminy Miasta Opole.

Kapitał zakładowy spółki wynosi 142.896.000,00 zł

Udziały w kapitale zakładowym – 285 792 (słownie: dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dwa) udziały po 500 zł każdy o łącznej wartości 142.896.000,00 zł (słownie: sto czterdzieści dwa miliony osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych 00/100) są w całości objęte przez Gminę Miasto Opole.

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 25 luty 2021 20:27 Administrator PNT Opole
Artykuł został zmieniony. piątek, 26 luty 2021 10:50 Administrator PNT Opole
Artykuł został zmieniony. wtorek, 22 luty 2022 12:24 Administrator PNT Opole
Artykuł został zmieniony. wtorek, 21 czerwiec 2022 07:55 Administrator PNT Opole
Artykuł został zmieniony. czwartek, 30 czerwiec 2022 07:41 Administrator PNT Opole
Artykuł został zmieniony. środa, 12 październik 2022 08:45 Administrator PNT Opole
Artykuł został zmieniony. czwartek, 23 luty 2023 14:54 Administrator PNT Opole
Artykuł został zmieniony. czwartek, 23 luty 2023 14:56 Administrator PNT Opole
Artykuł został zmieniony. piątek, 24 luty 2023 07:49 Administrator PNT Opole
Artykuł został zmieniony. wtorek, 04 kwiecień 2023 13:50 Administrator PNT Opole
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 26 czerwiec 2023 09:31 Administrator PNT Opole
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 24 lipiec 2023 08:38 Administrator PNT Opole
Artykuł został zmieniony. czwartek, 18 styczeń 2024 14:05 Administrator PNT Opole
Artykuł został zmieniony. czwartek, 18 styczeń 2024 14:09 Administrator PNT Opole