Podstawowe informacje

Park Naukowo - Technologiczny w Opolu Sp. z o.o.

ul. Technologiczna 2, 45-839 Opole

Park Naukowo – Technologiczny w Opolu jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością Gminy Miasto Opole, utworzoną 8 listopada 2012 roku na podstawie Uchwały nr XXIV/363/12 Rady Miasta Opola z dnia 29 marca 2012 roku. 

Siedzibą Spółki jest Miasto Opole.

Park Naukowo – Technologiczny w Opolu Sp. z o.o. jest Instytucją Otoczenia Biznesu czyli podmiotem non-for-profit, która wspomaga prowadzenie działalności gospodarczej w szerokim zakresie. PNT w Opolu jest miejscem współpracy nauki i biznesu, stwarza możliwość poszukiwania i wdrażania nowych rozwiązań technologicznych na styku tych dwóch światów. 

Godziny przyjęć:

Poniedziałek – Piątek 8:00 – 16:00