100% udziałów należy do Gminy Miasta Opole.

Kapitał zakładowy spółki wynosi 130.111.000,00 zł

Udziały w kapitale zakładowym – 260 222 (słownie: sto dziewięć tysięcy dwieście dwadzieścia dwa) udziałów po 500 zł każdy o łącznej wartości 130.111.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt cztery miliony sześćset jedenaście tysięcy złotych 00/100) są w całości objęte przez Gminę Miasto Opole.

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 25 luty 2021 20:27 Administrator PNT Opole
Artykuł został zmieniony. piątek, 26 luty 2021 10:50 Administrator PNT Opole
Artykuł został zmieniony. wtorek, 22 luty 2022 12:24 Administrator PNT Opole
Artykuł został zmieniony. wtorek, 21 czerwiec 2022 07:55 Administrator PNT Opole