Zamówienia publiczne

Ustawa o zamówieniach publicznych nałożyła na wszystkie podmioty realizujące zadania publiczne obowiązek umieszczania w Internecie ogłoszeń o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Na tej stronie zestawiono ogłoszenia o wszczęciu postępowania. Ogłoszenia o wynikach przeprowadzonych przetargów, ich unieważnieniu oraz inne zamieszczono w dziale Wyniki postępowania.

Prosimy o śledzenie ogłoszenia do momentu składania ofert z uwagi na możliwość pojawienia się zmian w treści ogłoszenia (np. odpowiedzi na pytania oferentów)

Wszystkie prowadzone przez nas zamówienia publiczne publikowane są na naszej stronie głównej.

Lista prowadzonych przetargów dostępna jest pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/pn/pnt_opole/proceedings

Lista prowadzonych zapytań ofertowych dostępna jest pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/pn/pnt_opole/proceedings

 

Podkategorie